Košarica 0 Košarica je prazna 0
Datum objave: 06. ožujak 2018.

Dobitnici nagradne igre 

(objava ažurirana 12.04.2018.)

  • Nikolina Buzov, 21000 Split
  • Marko Rubil, 35209 Bukovlje

Čestitamo! 

 

„Osvoji Huawei P smart“

 

Kupi bilo koji Huawei pametni telefon u periodu trajanja nagradne igre od 07. do 31.03.2018. u prodajnim mjestima : Instar. Telemax, Centar Tehnike i mobis.hr, ispuni letak koji možeš pronaći u prodajnom mjestu i prijavi se u nagradnu igru!

 

Prijedlog Huawei pametnih telefona za tebe

Huawei Mate 10 PROHuawei P smart

Huawei Mate 10 lite Huawei P9 lite dual i single SIM 2017Huawei Y6 2017

 

Pravila nagradne igre

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1 – Organizator

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre „Osvoji Huawei P smart“ (u nastavku «igra») je Mobis electronic d.o.o.(sjedište: Heinzelova 96, 10000 Zagreb, OIB:10765466090) dalje u tekstu „Organizator“.

Svrha nagradne igre je promidžba robne marke Huawei u prodajnim mjestima Centar Tehnike, Telemax, Instar i mobis.hr. Mobis electronic d.o.o. je distrbuter Huawei robne marke.

Članak 2 – Sudionici nagradne igre 

Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve fizičke osobe hrvatski državljani, sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci. 

Članak 3 – Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: 07. – 31.03.2018. 

Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja:

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u periodu trajanja nagradne igre kupe bilo koji Huawei pametni telefon u prodajnim mjestima koja sudjeluju u nagradnoj igri: Centar Tehnike, Telemax, Instar i mobis.hr. 

Nakon kupovine navedenog uređaja sudionik treba popuniti letak koji se nalazi na prodajnom mjestu, navedenim podacima: 
•    Ime i prezime, 
•    Adresa
•    E-mail 
•    Kontakt telefon 
•    Broj računa izvršene kupovine

Popunjeni letak treba ubaciti u pripadajuću kutiju na prodajnom mjestu.

U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve prijave koje pristignu s datumom slanja i kupovine najkasnije 31.03.2018. Nakon završetka nagradne igre sve prijave bit će prikupljene i objedinjene u jednu bazu iz koje će biti izvučeni dobitnici.

Prilikom podizanja nagrade svaki dobitnik treba predočiti dokument ( osobnu iskaznicu) na kojem moraju biti svi podaci kao i u prijavi u nagradnoj igri te račun kao dokaz kupovine.

U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati samo jedan put i može osvojiti samo jednu nagradu za koju je izvučen. 

Članak 5 – Izvlačenje

Izvlačenje dobitnika bit će održano  12.04.2018. u 11h u službenom sjedištu Mobis electronic d.o.o.(sjedište: Heinzelova 96, 10000 Zagreb)  te će biti obavljeno na temelju nasumičnog odabira dobitnika izvlačenjem kupona iz jedne baze pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje.

U izvlačenju će sudjelovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada) nije podijeljen, bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 6 – Nagrade

2  x Mobilni telefon Huawei P Smart

Vrijednost jedne nagrade: 2.199,00 kn (PDV uključen) 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 4.398,00 kn (PDV uključen)

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali je prenosiva uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada

Dobitnik će sudjelovati s Organizatorom u svrhu predaje nagrade i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Dobitnika će o dobitku obavijestiti Organizator usmeno i pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.
Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrada će biti dostavljena od strane Organizatora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrada vrati u sjedište Organizatora, Organizator je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Organizatoru kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavjesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Ukoliko je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid osobnog identifikacijskog dokumenta dobitnika (rodnog lista djeteta), obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost sa ovjerenim potpisom kod bilježnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Organizator će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.
Po isteku gore navedenih rokova, Organizator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5 000 kn (pettisuća kuna) postupiti u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN87/09) (Članak 69). 

Članak 8 - Porezi

Organizator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od ukupne vrijednosti nagrade. 

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9 – Objava nagradne igre

Organizator igre obvezan je objaviti ova pravila na www.mobis.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA: UP/I-460-02/18-01/108
URBROJ: 513-07-21-01/18-3
Zagreb, 21. veljača 2018.

Imena dobitnika biti će objavljena u roku 15 dana od dana izvlačenja na www.mobis.hr  

Pravila nagradne igre „Osvoji Huawei P Smart“ dostupna su na adresi Organizatora.

Članak 10 – Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka, može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Voditelj zbirke osobnih podataka rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Organizatora. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih poruka dopisom na adresu Organizatora.

Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane Organizatora nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11 – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave  za sudjelovanje u nagradnoj igri. 
Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile.

Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.
U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu

U Zagrebu, 07.03.2018.
Mobis electronic d.o.o.
Organizator

Popis prodajnih mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri

 

Naziv dućana

Adresa

 
 

Centar tehnike d.o.o Našice

 Josipa Jurja Strossmayera 5, 31500, Našice

 

Centar tehnike d.o.o. Beli Manastir

 Republike 2, 31300, Beli Manastir

 

Centar tehnike d.o.o. Đakovo

 Bana Josipa Jelačića 13, 31400, Đakovo

 

Centar tehnike d.o.o. Osijek

 Županijska 31, 31000, Osijek

 

Centar tehnike d.o.o. Slavonski Brod

 Josipa Jurja Strossmayera 9, 35000, Slavonski brod

 

Centar tehnike d.o.o. Valpovo

 Osječka 6, 31550, Valpovo

 

Centar tehnike d.o.o. Vukovar

 Josipa Jurja Strossmayera 5, 32000, Vukovar

 

CENTAR TEHNIKE - Miele Centar

 Županijska 29, 31000, Osijek

 

TELEMAX – prodavaonica Connect Split

 Split,21000 Trogirska 10  

 

TELEMAX – prodavaonica Connect Dubrovnik

 Dubrovnik,20000 Nikole Tesle 2

 (Robna kuća Minčeta) 

 

TELEMAX – prodavaonica Connect Šibenik

 Šibenik,22000 Kralja Tomislava bb 

 

INSTAR - Poslovnica Arena

 Vice Vukova 6, 10020, Zagreb

 

INSTAR - Poslovnica Heinzelova

 Heinzelova 15, 10000, Zagreb

 

INSTAR - Poslovnica Megastore

 Zagrebačka cesta 164, 10000, Zagreb

 

INSTAR - Poslovnica Rijeka

 Fiumara ulica 15, 51000, Rijeka

 

INSTAR - Poslovnica Split

 Mall of Split / prizemlje, 21000, Split

 

mobis.hr

 Heinzelova 96, 10000 Zagreb

 

 

   

 

Želimo čuti tvoje mišljenje, javi nam se.

Ovdje možeš vidjeti naš bonton komentiranja.

Ocijeni članak

Tvoj email koristit će se samo u svrhu odgovaranja na komentar te neće biti vidljiv drugim korisnicima. Tvoje ime i prezime prikazat će se kao puno ime i prvo slovo prezimena (npr. Ivan I.).
Nema komentara. Budi prvi!

Prijavi se na newsletter i saznaj sve novosti i najbolje ponude!

Upiši svoju mail adresu nakon čega ćemo ti poslati aktivacijski link. Klikom na link potvrđuješ svoju adresu  

Zatvori

Tvoja privatnost i osobni podaci su nam bitni. Sukladno novoj Općoj uredbi o zaštiti podataka ažurirali smo naša Pravila privatnosti .

Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, ponekad na tvoje uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići.

Više o Pravilima privatnosti pročitajte ovdje.

Više o Pravilima o korištenju kolačića pročitajte ovdje.

Postavke o kolačićima možeš urediti i/ili ažurirati ili obrisati prilikom svakog posjeta našoj stranici. O svemu više pročitaj u Pravilima o korištenju kolačića.

Google maps

Facebook messenger 

Live chat

Sendgrid

Jeftinije.hr - sMind ankete i certifikati

Mailchimp

Google tag manager

Google analytics

Google ecommerce

Zopim chat

Facebook pixel