Košarica 0 Košarica je prazna 0
Kategorije Zatvori
Datum objave: 18. kolovoz 2017.

ČESTITAMO SRETNOJ DOBITNICI

Marina Jozinović 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„ Osvoji Smartphone Meizu PRO6!“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1 – Organizator

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre „Osvoji Smartphone Meizu PRO6!“ (u nastavku «igra») je Mobis electronic d.o.o.(sjedište: Heinzelova 96, 10000 Zagreb, OIB:10765466090) dalje u tekstu „Organizator“.

Nagradna igra će biti provedena na web stranici www.instar-informatika.hr INSTAR INFORMATIKA d.o.o.(sjedište: Heinzelova 15, 10000 Zagreb OIB; 64308723629) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre.

Funkcionalne specifikacije Internetskih stranica www.mobis.hr i www.instar-informatika.hr  priložene su uz ova Pravila igre. 

Svrha nagradne igre je promidžba telefona Meizu. 
Uvoznik i distributer telefona Meizu za Hrvatsku je Mobis electronic d.o.o.

Članak 2 – Sudionici nagradne igre 

Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve fizičke osobe hrvatski državljani, sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci. 

Članak 3 – Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: 21.08.-15.09.2017.

Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja:

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u periodu trajanja nagradne igre na obrascu na web stranici www.instar-informatika.hr odgovore točno na postavljena pitanja te navedu svoje podatke:

•    Ime i prezime, E-mail (obavezno) 

U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve prijave koje pristignu Organizatoru s datumom slanja najkasnije 15.09.2017. u ponoć.

Prilikom podizanja nagrade svaki dobitnik treba predočiti dokument (osobnu iskaznicu) na kojem moraju biti svi podaci kao i u prijavi u nagradnoj igri.

U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati samo jedan put i može osvojiti samo jednu nagradu za koju je izvučen. 

Članak 5 – Izvlačenje

Bazu svih pristiglih prijava Administrator će dostaviti Organizatoru prije izvlačenja dobitnika nagradne igre 

Izvlačenje dobitnika bit će održano  19.09.2017. u 11h u službenom sjedištu Mobis electronic d.o.o.(sjedište: Heinzelova 96, 10000 Zagreb)  te će biti obavljeno na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada) nije podijeljen, bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 6 – Nagrade

1 x telefon Meizu Pro 6

Vrijednost jedne nagrade: 3.299,00 kn(PDV uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 3.299,00 kn (PDV uključen)

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada

Dobitnik će sudjelovati s Organizatorom u svrhu predaje nagrade i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Dobitnika će o dobitku obavijestiti Organizator usmeno i pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.
Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrada će biti dostavljena od strane Organizatora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrada vrati u sjedište Organizatora, Organizator je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Organizatoru kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Ukoliko je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid osobnog identifikacijskog dokumenta dobitnika (rodnog lista djeteta), obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost sa ovjerenim potpisom kod bilježnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Organizator će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.
Po isteku gore navedenih rokova, Organizator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5 000 kn (pettisuća kuna) postupiti u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN87/09) (Članak 69). 

Članak 8 - Porezi

Organizator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od ukupne vrijednosti nagrade. 

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9 – Objava nagradne igre

Organizator igre obvezan je objaviti ova pravila na www.mobis.hr i www.instar-informatika.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA: UP/I-460-02/17-01/421
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 10. kolovoza 2017.

Imena dobitnika biti će objavljena u roku 15 dana od dana izvlačenja na www.mobis.hr  i www.instar-informatika.hr  

Pravila nagradne igre „Osvoji Smartphone Meizu PRO6!“ dostupna su na adresi Organizatora.

Članak 10 – Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka, može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Voditelj zbirke osobnih podataka rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Organizatora. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih poruka dopisom na adresu Organizatora.

Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.

Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane Organizatora nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11 – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave  za sudjelovanje u nagradnoj igri. 
Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile.

Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.
U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu

U Zagrebu, 21.08.2017.
Mobis electronic d.o.o.
Organizator

Želimo čuti tvoje mišljenje, javi nam se.

Ovdje možeš vidjeti naš bonton komentiranja.

Ocijeni članak

Tvoj email koristit će se samo u svrhu odgovaranja na komentar te neće biti vidljiv drugim korisnicima. Tvoje ime i prezime prikazat će se kao puno ime i prvo slovo prezimena (npr. Ivan I.).
Nema komentara. Budi prvi!

Prijavi se na newsletter

Među prvima saznaj za akcije i rasprodaje! Mi brinemo za tvoje podatke.