Opći uvjeti

1. Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici www.mobis.hr i u katalozima. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice www.mobis.hr / Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje. Smatra se, da narudžbom i u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Nositelj svih prava na Internet stranici Mobis.hr je trgovačko društvo Mobis-electronic d.o.o. (u daljnjem tekstu Mobis). 

2. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice Mobis.hr. Korištenjem Internetske stranice Korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice Mobis.hr u skladu s njima. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama. 

3. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. 

4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda. 

5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

6. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Mobis.hr. 

7. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Mobis electronic d.o.o. te prihvaća da tvrtka Mobis electronic d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

8. Tvrtka Mobis electronic d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice Mobis.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice Mobis.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.mobis.hr. 

9. Korištenje ove Internetske stranice Mobis.hr isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici Mobis.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti     u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Mobis.hr internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice Mobis.hr.

10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na Mobis.hr Internetskoj stranici. Mobis.hr zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda  postavljene prema informacijama proizvođača.  Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo. 

11. Mobis sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Mobis ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različiti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

12. Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

13. Informacije o trgovačkom društvu:

MOBIS-electronic d.o.o.
Sjedište: Radnička 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska
Email: info@mobis.hr
Tel: 01/ 6188 514

MOBIS-electronic d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet elektroničkih proizvoda
IBAN HR2724020061100016402
Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 25.10.1990. Rješenjem br. 10075/90, usklađeno sa ZTD-om 20.11.1995. rješenjem br. Tt-95/23095.
MBS: 080307073
OIB: 10765466090
Temeljni kapital: 2.510.717,37 EUR | 18.917.000,00 kuna u cijelosti.
Članovi uprave: Ana Pinezić Obuljen, Ivan Šego.

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

 • Prodavatelj - trgovačko društvo MOBIS-electronic d.o.o. Radnička 1A, 10000 Zagreb,  Hrvatska upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem br. Tt-95/23095-2 od 10.09.1999.g. OIB: 10765466090
 • www.mobis.hr - web stranica u vlasništvu Prodavatelja
 • Kupac - svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.
 • Korisnik "Mobis" – svaka osoba koja web stranicu „mobis.hr" koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
 • Korištenje „mobis.hr " – pristup stranici www.mobis.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine
 • Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „mobis.hr"
 • Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „mobis.hr ", a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

Opći uvjeti poklon bona

Općim uvjetima poslovanja s poklon bonovima društvo Mobis electronic d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuje prava i obveze Društva i Kupaca u svezi korištenja Poklon bonova Društva. Ovi Opći uvjeti obvezuju Društvo i svakog kupca koji kupi Poklon bon odnosno koji Poklon bonovima kupuje robu na prodajnim mjestima Društva te na Internetskoj stranici web trgovine mobis.hr.

Poklon bonove izdaje Društvo temeljem plaćanja i Društvo ga je sukladno s ovim Općim uvjetima obvezno primiti kao plaćanje za robu koju prodaje na svom prodajnom mjestu te na web stranici mobis.hr.

Obveze društva

Za Društvo obveza s naslova Poklon bonova nastaje u trenutku kada kupac Poklon bona uplati vrijednost Poklon bona. Na Poklon bonu se upisuje datum kupnje Poklon bona. Ispunjenje potraživanja iz Poklon bona može zahtijevati njen donositelj (imatelj), bez predočenja bilo kakve identifikacijske isprave.

Obveza Društva s osnova Poklon bona prestaje kada Društvo primi Poklon bon kod prodaje robe protekom roka valjanosti Poklon bona ili ako Poklon bon postane nevaljan iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima.

Društvo ne odgovara za gubitak Poklon bona te se u slučaju gubitka, uništenja ili isteka roka valjanosti Poklon bona ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

Društvo neće Imatelju Poklon bona izvršiti povrat novca za vrijednost Poklon bona.

Proizvod kupljen na rate ne može biti zamijenjen za poklon bonove.

Na Poklon bon sa definiranim iznosima nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati.

Društvo može odbiti ispunjenje obveze iz Poklon bona, ako utvrdi da je Poklon bon krivotvoren ili da je rok trajanja istekao ili da je Poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj.

Ukoliko kupac želi izvršiti povrat proizvoda kupljenog bonom, može ga vratiti unutar 14 dana, a Društvo mu je dužno vratiti bon u jednakoj vrijednosti. Ukoliko je vrijednost kupljenog proizvoda veća od vrijednosti bona, razlika u iznosu može se kompenzirati proizvodom u toj vrijednosti.

Prava korisnika poklon bona

Korisnik poklon bon može iskoristi unutar 12 mjeseci od datuma izdavanja poklon bona i mora ga iskoristiti u cijelosti.

Poklon bon ne glasi na ime te se može prenositi i na druge korisnike.

Korisnik bon može iskoristiti na kupnju proizvoda jednake ili veće vrijednosti od vrijednosti bona. Ako je vrijednost proizvoda veća, razliku je potrebno nadoplatiti.
 

Poklon bon može se iskoristiti u fizičkoj poslovnici društva ili u mobis.hr web trgovini.  

Kupac ima pravo na povrat proizvoda kupljenog bonom unutar 14 dana, za što može dobiti povrat bona u istoj vrijednosti ili ga zamijeniti za drugi proizvod. Ukoliko je vrijednost kupljenog proizvoda bila veća od vrijednosti bona, razlika u cijeni može se nadomjestiti drugim proizvodom.

 

Ostale odredbe

Kupac Poklon bona prihvaća ove Opće uvjete i pravila korištenja Poklon bona sa danom kupnje Poklon bona.

Opći uvjeti poslovanja s Poklon bonovima vrijede od dana donošenja i objavljeni su na internetskoj stranici Društva na adresi www.mobis.hr, te na prodajnom mjestu Društva.

Društvo pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, odnosno ukidanja daljnje prodaje Poklon bonova u svakom trenutku, uz obavezu da imateljima omogući da istu iskoriste do njihovog roka valjanost.

Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Načini plaćanja

Plaćanje na internetskoj stranici www.mobis.hr vrši se u eurima. Cijene su maloprodajne, izražene u eurima i u njima je sadržan pripadajući PDV. Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu online, neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Akcije i popusti se međusobno isključuju i ne mogu se zbrajati osim ako izričito nije navedeno suprotno. 

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 • Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „ mobis.hr ". Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Mobis za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Mobisa, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
 • Za prednarudžbe uz koje dolazi poklon, ponuda vrijedi za kupovine unutar 7 dana od početka prodaje.

 • Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem " Mobis.hr” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.
 • Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. 
 • Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „Mobis.hr " a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod "Načini dostave”.
 • Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu" klikom na link „Košarica". Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
 • U „košarici" se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi", a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba" na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
 • Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Kupi" na stranici „Narudžba", sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe", a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije. Ako je kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Kupi" vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom. Također može odabrati i plaćanje na rate beskamatno ukoliko je to plaćanje moguće sa karticom kojom plaća.

Naručene proizvode možete platiti na sljedeće načine

 • Putem virmana i opće uplatnice
 • Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača
 • Karticama Maestro, MasterCard, Visa, Visa Inspire, Diners, Premium Visa, KEKS Pay ili Discover

               

 • PayPal uslugom

       

 • Odlukom Vijeća Europske unije 1 euro: 7,53450 kuna

1. Plaćanje putem virmana ili opće uplatnice

Ako ste odabrali plaćanje virmanom ili općom uplatnicom na vašu e-mail adresu bit će poslana potvrda Vaše narudžbe. Djelatnici Mobis Internet trgovine kontaktirat će Vas po potrebi. Uplatu je potrebno izvršiti u roku 2 radna dana od dana narudžbe.

Ako se plaćanje proizvoda vrši putem opće uplatnice, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke: 

 • Uplata na žiro račun Mobis electronic d.o.o.: 2360000-1101348159
 • Poziv na broj: 02 – broj ponude
 • Primatelj: Mobis electronic d.o.o., Radnička 1A, 10000 Zagreb 

Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo Vam naručene proizvode. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu s uvjetima dostave.

Ako se plaćanje proizvoda vrši putem virmana, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke: 

 • Uplata na žiro račun Mobis electronic d.o.o.: 2360000-1101348159
 • Poziv na broj: 06 – broj ponude
 • Primatelj: Mobis electronic d.o.o., Radnička 1A, 10000 Zagreb 
 • Matični broj Mobis electronic d.o.o.: 03682986

Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo Vam naručene proizvode. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu s uvjetima dostave.

2. Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača

Plaćanje pouzećem omogućuje vam da narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu odnosno tek kada proizvod vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja robe u našem skladištu. Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. 

3. Karticama Maestro, MasterCard, Visa, Visa Inspire, Diners, Premium Visa, KEKS Pay ili Discover

Ako ste odabrali plaćanje kreditnom karticom, na sigurnoj stranici Corvus odaberete vrstu kreditne kartice kojom plaćate (Premium Visa, MasterCard, Visa ili Diners) te upišete podatke o vlasniku kreditne kartice i ostale potrebne podatke.

 • Jednokratno plaćanje Premium Visa, Diners, Discover, Visa, MasterCard, Maestro i KEKS Pay karticama 
 • Obročno plaćanje do 12 rata Premium Visa i Diners karticama uz minimalan iznos kupovine od 66,36 EUR | 500,00 kuna.
 • Obročno plaćanje Visa Inspire i Maestro karticama PBZ-a do 12 rata uz minimalan iznos kupovine od 66,36 EUR | 500,00 kuna.
 • Obročno plaćanje Visa i MasterCard karticama Zagrebačke banke do 12 rata uz minimalan iznos kupovine od 13,27 EUR | 100,00 kuna. 

4. Paypal računom

Plaćanje Paypal računom najbrži je i najsigurniji oblik internetskog plaćanja. 

Dostava

1. Besplatna dostava

Dostava za sve narudžbe iznad 70 EUR | 527,42 kuna kupljene u Mobis internetskoj trgovini je besplatna za područje cijele Hrvatske. Trošak dostave za narudžbe manje od 70 EUR | 527,42 kuna iznosi 3,85 EUR | 29 kuna. 

Proizvodi koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi bit će isporučeni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana, (osim otoka, ovisno o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije). Pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene  do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. 

U razdoblju trajanja akcije Black Friday moguće je očekivati produljeno trajanje vremena dostave. 

VAŽNA NAPOMENA: Za vrijeme trajanja izvanredne situacija u vrijeme Covida-19 (korona virusa) dostava stiže najčešće u unutar 5 radnih dana. 

Ako želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo vas da to napišete pod NAPOMENA kako bi mogli vašu želju mogli prenijeti dostavnoj službi. 

Ako se odlučite na kupovinu možete odabrati dostavu ili osobno preuzimanje. Robu je moguće preuzeti i u našoj poslovnici, a jedini uvjet kod osobnog preuzimanja je prethodna najava na telefon ili dogovor putem online obrasca. 

2. Proces dostave

 • Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.
 • Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.
 • Proizvodi bit će zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. 
 • Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.
 • U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.
 • U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
 • Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
 • Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.
 • Cijene dostave istaknute su na „Mobis.hr" i u njima je sadržan pripadajući PDV.

3. Status narudžbe

Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.

Povrati

1. Povrat

 • Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja „mobis.hr" koji su navedeni unutar Podrška padajućeg izbornika (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)
 • Sukladno članku 77, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga. 
 • Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.
 • Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 • Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom. Mobis-electronic d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.
  Potrošač snosi trošak povrata robe. 

2. Pravo na povrat

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara:

 • Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
 • Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
 • Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
 • Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci:

 • Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 • Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 • Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
 • Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci:

 • Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
 • Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
 • Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
 • Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

3. Jednostrani raskid Ugovora

 • Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.
 • Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti MOBIS-electronic d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
  • Izjavu je potrebno poslati poštom na Mobis-electronic d.o.o. na Radnička 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska ili elektroničkom poštom na info@mobis.hr
 • U Izjavi je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. 
 • Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Mobis zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. 
 • Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Mobis može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
 • Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu MOBIS-electronic d.o.o. Radnička 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Mobisu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
 • Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/ 6188 514 ili se javi na info@mobis.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

4. Reklamacija

Ako ustanovite prilikom prve uporabe da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili da niste njime zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake. 

 • Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na info@mobis.hr, telefonski broj 01/ 6188 514, putem online chata ili na društvenim mrežama. 
 • Poslat ćemo Vam potvrdu primitka reklamacije te temeljem vašeg opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis. 
 • Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na 01/ 6188 514 ili e-mailom na info@mobis.hr
 • U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, poslat ćemo Vam sve podatke ovlaštenog servisa. Naš ovlašteni servis je tvrtka Tech Doctor d.o.o.
 • Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. 

Vjerujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju.
 

Reklamacije proizvoda

Potrošač u slučaju prijave nedostatka na kupljenoj robi ima pravo prijaviti nedostatak kod iste. U tom slučaju trgovac će automatski pokvareni uređaj poslati na servisni postupak, a zamjena će biti moguća tek u slučaju ako uređaj nije moguće popraviti. Rok za popravak uređaja ovisi o uređaju koji se nalazi u servisom postupku, a radi se o tri glavna faktora:

 • Prirodi i složenosti uređaja koji se nalazi na popravku
 • Prirodi i težini nedostatka zbog koje se uređaj nalazi na popravku
 • Naporu potrebnom za popravak uređaja

Kupac ima pravo na povrat novca ili sniženje ukoliko prodavatelj:

 • Nije izvršio popravak ili zamjenu uređaja jer su popravak/zamjena bili nemogući ili bi trgovcu nastali nerazumni troškovi
 • Postoji neusklađenost unatoč pokušaju trgovca da uskladi robu
 • Neusklađenost je toliko ozbiljna da su smanjenje cijena ili raskid ugovor opravdani
 • Trgovac je izjavio ili je iz okolnosti očito da neće moći ukloniti neusklađenost u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za potrošača

5. Jamstvo

Period jamstva naznačen je kod svakog proizvoda ili usluge. Ukoliko period jamstva nije naveden proizvod ili usluga ne podliježe jamstvu.  

Garancijski rok počinje teći na dan isporuke proizvoda. Zadržavamo pravo na popravljanje proizvoda u slučaju kvara tijekom garancijskog razdoblja.

Pravila privatnosti

Svrha obrade osobnih podataka      Kategorije_osobnih_podataka      Kategorije_osobnih_podataka     cuvanje_podataka     cuvanje_podataka    Kolačići

Ova pravila privatnosti objašnjava kako Mobis- electronic d.o.o. (dalje u tekstu:"MOBIS") obrađuje vaše osobne podatke. MOBIS je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

MOBIS je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem e-maila: gdpr@mobis.hr ili na adresu Radnička 1A, 10000 Zagreb.

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail gdpr@mobis.hr ili na adresuRadnička 1A, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd.). 

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada podatke prikupljamo nadzorom (npr. putem video nadzora). 

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: e-mail adresa, ime i prezime. Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca ili obrazaca u našim poslovnicama.

Kada podatke prikupljamo putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radimo u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima kako bi osigurali osobnu sigurnost vas i MOBIS suradnika, zaštitili vašu i imovinu MOBISA te kako bi povećali sigurnost naših IT sustava.

Vaša prava

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup:

 • imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.
 • imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak:

 • imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"):

 • pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade:

 • pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor:

 • pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka:

 • pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte MOBIS na e-mail gdpr@mobis.hr ili na adresu Radnička 1A, 10000 Zagreb.

Ako niste zadovoljni kako smo obrađujemo Vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Prikupljeni podaci za gore navedene svrhe MOBIS bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što MOBIS razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. MOBIS će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje MOBIS na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. 

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  MOBIS će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime MOBISA. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan trgovine. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za MOBIS mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumijeli na koji način korisnici koriste naše web stranice. 

Kako bi održavali vašu web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, MOBIS koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.
 

Sigurnost plaćanja 

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem Interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

       

Pravilnici nagradnih igara i nagradnih natječaja

Trenutno nema aktivnih nagradnih igara i nagradnih natječaja.

Osiguranje 

Uvjeti osiguranja mobitela kupljenih putem mobis.hr trgovine. 

Članak 1.

POJEDINI POJMOVI U OVIM UVJETIMA IMAJU SLIJEDEĆE ZNAČENJE:

Osiguratelj: UNIQA osiguranje d.d. Zagreb;

Osiguranik: osoba kojoj pripadaju prava iz osiguranja. Osiguranici mogu biti isključivo kupci uređaja;

Ugovaratelj osiguranja: trgovačko društvo MOBIS-electronic d.o.o. iz Zagreba, Radnička 1A, OIB: 10765466090, koje sklapa ugovor o osiguranju s Osigurateljem (dalje Ugovaratelj);

Korisnik uređaja: osoba čija je imovina osigurana i kojoj pripadaju prava iz osiguranja odnosno vlasnik uređaja kupljenog kod Ugovaratelja osiguranja;

Vrijednost uređaja: osnovna maloprodajna cijena kupljenog uređaja, bez uračunatih popusta;

Premija osiguranja: iznos koji je Ugovaratelj osiguranja dužan platiti Osiguratelju sukladno ugovoru o osiguranju.

Članak 2.

KOJE OPASNOSTI SU OSIGURANE?

Osigurateljna zaštita daje se za slijedeće opasnosti:

 1. LOM EKRANA MOBITELA

Osiguranje slučajnog oštećenja obuhvaća naknadu troškova popravka ili zamjene stakla ekrana mobitela zbog šteta nastalih neočekivano i slučajno, usprkos uobičajene pažnje kod redovne upotrebe.

 1. SLUČAJNO MEHANIČKO OŠTEĆENJE ILI UNIŠTENJE MOBITELA

Osiguranje slučajnog oštećenja obuhvaća naknadu troškova popravka ili zamjene mobitela zbog šteta nastalih neočekivano i slučajno, usprkos uobičajene pažnje kod redovne upotrebe.

Rizikom slučajnog mehaničkog (fizičkog) oštećenja ili uništenja mobitela pokrivene su štete nastale zbog slučajne i neočekivane nezgode koja za posljedicu ima nemogućnost daljnjeg redovnog korištenja mobitela te čiji popravak nije pokriven jamstvom proizvođača/prodavatelja. Pokrivene su i štete nastale iznenadnim utjecajem tekućina.

Osigurani rizik ne uključuje gubitak mobilnog uređaja.

Osiguranjem (mobilnih) uređaja od fizičkog oštećenja ili uništenja nije obuhvaćen rizik provalne krađe i razbojstva.

Članak 3.

ŠTO JE OSIGURANO?

Prema ovim Uvjetima osiguravaju se mobilni telefoni kupljeni na prodajnim mjestima MOBIS-electronic d.o.o za koje je sklopljeno osiguranje i koji su registrirani putem web aplikacije Osiguratelja.

Članak 4.

KAKO SE SKLAPA OSIGURANJE?

Osiguranje se sklapa prilikom kupnje uređaja.

Članak 5.

KADA VRIJEDI OSIGURANJE?

Za svaki osigurani uređaj, osigurateljno pokriće počinje trenutkom registracije uređaja sukladno Protokolu i traje jednu godinu.

Neovisno o ugovorenom razdoblju osiguranja, osigurateljno pokriće prestaje vrijediti u slučaju potpunog gubitka (totalna šteta) osiguranog uređaja.

Članak 6.

KOLIKA JE NAKNADA IZ OSIGURANJA?

Kad se dogodi osigurani slučaj Osiguratelj je u obvezi naknaditi:

 • trošak popravka uređaja pod uvjetom da iznos tog troška ne prelazi maloprodajnu cijenu uređaja u trenutku nastanka štete;
 • iznos cijene novog uređaja ako ga nije moguće popraviti ili je trošak popravka veći od maloprodajne cijene uređaja u trenutku nastanka štete (totalna šteta);
 • iznos cijene uređaja koji je prema tehničkim karakteristikama isti ili najsličniji uređaju koji je pretrpio totalnu štetu, ukoliko se takav isti ne može više nabaviti ili se ne proizvodi.

Procjenu visine troškova popravka određuje se prema pisanom očitovanju od strane proizvođača ovlaštenog servisa ili drugog servisa određenog od strane Osiguratelja.

U slučaju totalne štete, proizvod koji je predmet osiguranja, ako ga zatraži, ostaje na raspolaganju Osiguratelju.

U svakom slučaju maksimalna obveza Osiguratelja ne može biti veća od maloprodajne cijene uređaja u trenutku nastanka štete.

Osiguranik tijekom razdoblja osiguranja ima pravo naknade za maksimalno jedan osigurani slučaj fizičkog oštećenja ili uništenja mobitela.

Članak 7.

ŠTO JE ISKLJUČENO IZ OSIGURANJA?

Ako nije drukčije određeno prethodnim odredbama, Osiguratelj nije dužan naknaditi štete nastale kao posljedica:

 • namjere ili prevare Osiguranika, ili bilo koje treće osobe; 
 • sabotaže, terorizma, rata, neprijateljstava, ratnih operacija ili ratu sličnih događaja, revolucije, ustanka ili građanskih nemira koji nastanu iz takvih događaja;
 • bilo koje vrste kvara uređaja;
 • uobičajenog trošenja proizvoda;
 • zamjene uređaja ili njegovih neispravnih dijelova koji su pokriveni jamstvom proizvođača;
 • troškova za dodatni i potrošni materijal vezan uz funkcioniranje prijenosnog uređaja: različite patrone, mediji za snimanje i pohranjivanje podataka, diskovi, baterije, punjači, elektroničke olovke, SIM kartice, dodatne memorijske kartice, torbice, slušalice, daljinski upravljači;
 • oštećenja dijelova uređaja koji se smatraju potrošnim (baterije i slično);
 • troškova redovitog čišćenja, servisnih pregleda ili održavanja;
 • neprimjerene, nepropisne ili neuobičajene uporabe, čišćenja ili održavanja osiguranog proizvoda, posebno ako takvi postupci nisu u skladu s uputama proizvođača;
 • grešaka, gubitka ili drugih problema softvera (uključujući operativne sustave, pogonske softvere) osim ukoliko su pokrivene osnovnim jamstvom;
 • uklanjanja zanemarivih nedostataka naročito šteta od ogrebotina kao i drugih grešaka u izgledu koji ne utječu na tehničku uporabljivost uređaja kao i bilo kakve štete koje su estetske naravi;
 • hrđe, oksidacije, vlage, neprikladne temperature, nakupljanjem pijeska ili prašine ili drugih posljedica izlaganja vremenskim utjecajima;
 • izmjene, usavršavanja ili poboljšanja proizvoda;
 • oštećenja nastala kao izravna ili neizravna posljedica eksplozije, oslobađanja topline i radijacije nastale promjenom sastava jezgra atoma;
 • troškova procjene popravka ili troškovi popravka oštećenog proizvoda ukoliko ne postoji prethodna suglasnost osiguratelja za isto. 

Ugovorom o osiguranju nisu pokrivene štete nastale na svim vrstama uređaja koji su korišteni u profesionalne (komercijalne) svrhe.

Osiguranje ne pokriva troškove popravka uređaja u inozemstvu ukoliko su viši od troškova popravka ovlaštenog servisa u Republici Hrvatskoj, osim iznimno za uređaje za koje u Hrvatskoj ne postoji ovlašten servis.

Ugovorom o osiguranju nisu obuhvaćeni troškovi dostave osiguranog uređaja na ovlašteni servis niti troškovi dostave osiguranog uređaja od servisa do krajnjeg korisnika.

Članak 8.

ŠTO U SLUČAJU PRODAJE ILI ZAMJENE UREĐAJA?

Ako je osigurani uređaj zamijenjen tijekom trajanja osiguranja novim iste vrste i kvalitete unutar osnovnog jamstvenog razdoblja proizvođača, osiguranje produljenog jamstva nastavlja se u odnosu na novi uređaj pod identičnim uvjetima, a u suprotnom, ugovor o osiguranju prestaje. U navedenom slučaju, Osiguranik je dužan dostaviti ovjerenu potvrdu o zamjeni uređaja ili drugi odgovarajući dokaz o zamjeni (dostavnica i sl).

Ako osigurani uređaj bude prodan za vrijeme trajanja osiguranja, ugovor prestaje na dan prodaje.

Članak 9.

GDJE VRIJEDI OSIGURANJE?

Teritorijalno pokriće ograničeno je na Republiku Hrvatsku.

Članak 10.

ŠTO TREBA UČINITI NAKON NASTANKA ŠTETE?

1. Ukoliko je nastupio osigurani slučaj Osiguranik je dužan:

 1. odmah poduzeti sve mjere koje su u njegovoj moći radi otklanjanja i smanjenja štete, kako na osiguranoj stvari ne bi nastupila daljnja oštećenja;
 2. u roku od 3 dana telefonom na broj 01/6324 200 ili putem www.uniqa.hr prijaviti štetu Osiguratelju;
 3. dostaviti Osiguratelju sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete.

U svrhu ostvarivanja prava na naknadu Osiguranik je dužan dostaviti Osiguratelju sljedeću dokumentaciju:

 • obrazac prijave štetnog događaja ukoliko šteta nije prijavljena telefonom ili putem web stranice;
 • potvrdu o osiguranju;
 • dokaz o kupnji proizvoda, odnosno dokument kojim se dokazuje kupnja predmeta osiguranja, cijena i datum kupovine (račun);
 • jamstveni list za proizvod po kojem se prijavljuje šteta;- pisanu izjavu servisera o uzroku kvara;
 • originalni račun za popravak oštećenog predmeta koji je ispostavio ovlašteni serviser s dokazom o plaćanju ili ponudu popravka s upisanim serijskim brojem uređaja, odnosno drugim podatkom koji omogućava identifikaciju uređaja.

Osiguratelj zadržava pravo zahtijevati da se pribave i drugi dokazi, ako je to nužno potrebno i opravdano ili ako je zakonski propisano.

Dokumentaciju Osiguranik može dostaviti:

 • e-mailom na adresu: prijava.stete@uniqa.hr
 • poštom na adresu: UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13A, Zagreb

Članak 11.

ŠTO U SLUČAJU NESLAGANJA S ODLUKOM OSIGURATELJA?

Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz ugovora o osiguranju prvenstveno će nastojati sve svoje eventualne sporove s Osigurateljem, koji proizlaze ili su u vezi s ugovorom o osiguranju, riješiti sporazumno, u mirnom postupku kod Osiguratelja.

Subjekti iz ugovora o osiguranju i ostali korisnici usluga UNIQA osiguranja podnose svoje pritužbe:

 1. usmeno na zapisnik:

- u sjedištu UNIQA osiguranja Planinska 13A, Zagreb;

 1. pisanim podneskom:

- na adresu sjedišta UNIQA osiguranja d.d. – 10000 Zagreb, Planinska 13A;

- putem faxa na broj 01 / 6324 251 ili

- e-mailom na adresu info@uniqa.hr.

Pritužba treba sadržavati:

 1. ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba;
 2. razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe;
 3. dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza;
 4. datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa;
 5. punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe UNIQA osiguranje će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe.

U nemogućnosti postizanja sporazuma, zainteresirane strane se obvezuju obratiti Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje ili nekoj od organizacija nadležnih za provođenje postupaka mirenja.

Za slučaj sudskog spora, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 12.

ŠTO JE GRUPNO OSIGURANJE KUPLJENIH UREĐAJA?

Kod grupnog osiguranja kupljenih uređaja Ugovaratelj osiguranja je trgovačko društvo koje je prodalo osigurani uređaj (Prodavač).

Prodavač je u obvezi potpuno i točno upoznati kupce uređaja o svim bitnim odredbama osiguranja. Navedene informacije Prodavač može dati i u pisanom obliku u formi Pristupnice koja predstavlja potvrdu osigurateljnog pokrića za svaki pojedini uređaj.

Ovi uvjeti u primjeni su od 1.9.2017. godine.

Pohvale i prigovori

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

 • U skladu s člankom 10., Zakona o zaštiti potrošača u slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor mobis.hr internetskoj trgovini. 
 • Mobis vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 01/ 6188 514 ili putem maila info@mobis.hr.
 • Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime. 
 • Mobis će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kontakti

 • Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu Radnička 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska.
 • Telefon: 01/ 6188 514
 • E-mail: info@mobis.hr

Platforma za online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU odnosno sporovi koji se odnose na internetsko naručivanje najprije pokušate riješiti bez uključivanja sudova. 

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana  potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Ostale odredbe

1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „Mobis.hr" samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „Mobis.hr", u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „Mobis.hr" na drugim web stranicama je zabranjen.

2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „Mobis.hr" trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4. Kada „Mobis.hr" odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

Karijere u tvrtki Mobis electronic - postani dio tima

Želiš postati dio najboljeg hrvatskog webshopa i motiviranog, kreativnog i simpatičnog tima? 

Pošalji nam otvorenu molbu ili se prijavi na natječaj. 

Predstavi nam se životopisom i napiši nam nešto o sebi! Svoje podatke pošalji nam na posao@mobis.hr, a njih ćemo čuvati s posebnom pažnjom i u skladu s najvišim poslovnim standardnima. Veselimo se da ćemo te upoznati. 

Zašto je mobis.hr pravi odabir za tebe?

Mobis.hr maloprodaja, webshop i trgovina dio su uspješne hrvatske tvrtke Mobis electronic koja posluje gotovo 30 godina. Pioniri smo mobilne industrije s misijom ponuditi vrhunske mobilne marke i najbolje proizvode i usluge. 

Njegujemo timski duh, izvrsnost i stalni osobni i profesionalni razvoj. 

Želiš raditi s najboljim svjetskim brendovima mobitela i mobilne tehnologije? Voliš i živiš digitalne tehnologije? Prijavi se za posao u Mobisu na posao@mobis.hr